i Lia, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Lien, bnr. 1, Lien (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 24 øre
Fra 1964: gnr. 106, bnr. 1