i Ivastauå, Berill, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 100, bnr. 4)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Berill, bnr. 4, Berill. Skyld: 25 øre (overstrøket og endret)