i Øvre Stjørdal

Sivil tilhørighet
Før 1850: Stjørdal kommune
1850–73: Øvre Stjørdal kommune
1.1.1874 delt i Hegra og Meråker kommuner
Fra 1962: Stjørdal kommune

Geistlig tilhørighet
Stjørdal prestegjeld, Hegra sogn og Meråker sogn
Fra resolusjon av 28.7.1849 til 2004: Øvre Stjørdal prestegjeld