på Nedre, Sande, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 72, Sande, bnr. 1, Sande. Skyld: 4 mark 9 øre