på Tyssa, Ørskog

Sivil tilhørighet
1791: Valle skipreide
1950: Ørskog kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 39, Tysse
Senere gnr. 108
Fra 2020: gnr. 708

Skrivemåter
Tyssa (vedtatt av kartverket 2.4.2013)
Tysse (avslått av kartverket 2.4.2013)