på bnr. 4, Sjøholtstranda, Ørskog

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Søholtstranden, bnr. 4, Søholtstranden (overstrøket: Sjøholtstranden). Skyld: 1 mark 48 øre
Senere gnr. 105, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 705

Kalt Glomsetgarden