på Sjøholt, Ørskog

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 28, Søholt (overstrøket: Sjøholt)
Senere gnr. 97
Fra 2020: gnr. 697

Også tettsted