på bnr. 1, Sandvika, Ørskog

Sivil tilhørighet
Overført til Sykkylven kommune ved resolusjon av 26.8.1955

Matrikkel
Ft. 1865: lnr. 158, Sandvik
1950: gnr. 60, Sandvik, bnr. 1, Sandvik. Skyld: 2 mark 40 øre
Fra 1955: gnr. 77, bnr. 1