i Sandvika, Ørskog

Sivil tilhørighet
Overført til Sykkylven kommune ved resolusjon av 26.8.1955

Matrikkel
1950: gnr. 60, Sandvik
Fra 1955: gnr. 77