på bnr. 4, Li, Ørskog

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 35, Li, bnr. 4, Li. Skyld: 3 mark 14 øre
Senere gnr. 104, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 704, bnr. 4

Kalt Larsgarden