på Li, Ørskog

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 35, Li
Senere gnr. 104
Fra 2020: gnr. 704