i Øre kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune (s.d.)