på bnr. 1, Sørlia, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Lien, bnr. 1, Lien. Skyld: 2 mark 53 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=446&gnr=37