i Sørlia, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Lien. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=446&gnr=37