på Bergsethjellen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 104, Bersethjellen, bnr. 1, Bersethjellen. Skyld: 97 øre (kun ett bruk)
Fra 2020: gnr. 304

Skrivemåter
Bersethjellen (godkjent av kartverket på grunnlag av matrikkelen 1950)

Også kalt Marteinhjellen