på bnr. 1, Ytre Slemmå, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 38, Slemmen ytre, bnr. 1, Slemmen ytre. Skyld: 2 mark 73 øre
Fra 1964: gnr. 154, bnr. 1