i Hove kyrkje, Vik i Sogn

Også kalt Hove steinkyrkje