på Myklebostad, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Myklebostad

Skrivemåter
Myklebostad (vedtatt av klagenemnda 20.1.1994)
Myklebust (avslått av klagenemnda 20.1.1994)
Mokkelbostad (avslått av klagenemnda 20.1.1994)