på Larssetra, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1723: mnr. 25, Sætter. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670522
Mt. 1762: mnr. 23, Larssæter. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250054
1950: gnr. 23, Larssæteren

Kalt Skeisetra i 1619 og Setra i 1647