på Nerhjellen, Bakke, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Bakke, bnr. 2, Bakke. Skyld: 1 mark 72 øre