på Gjøsund, Vigra

Sivil tilhørighet
Haram tinglag
Fra 1.1.1890: Roald kommune
Fra 1.1.1919: Vigra kommune (navneendring)
Fra 1964: Giske kommune

På øya Vigra