på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 99, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 299, bnr. 1

Kalt Knutgarden etter selveiere fra 1801 og utover