på Veøy kirkegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (se Veøy gamle kirkegård)

På Veøya