i Astadfjøra, Astad, Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Sted under gnr. 42