på Øverbøen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld, Rødven sogn

Matrikkel
Utskilt fra Bøgarden under Indre Holmem
1950: gnr. 52, Øvrebøen. Skyld: 3 mark 51 øre
Fra 1964: gnr. 168

Skrivemåter
Øverbøen (godkjent av kartverket 1976, anbefalt form)
Øvrebø (godkjent av kartverket 1970)