i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 46, Bersethjellen Lille, bnr. 1, Ødegård. Skyld: 2 mark 48 øre
Fra 1964: gnr. 105, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 305, bnr. 1