på bnr. 1, Øver-Våge, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 68, Vaage øvre, bnr. 1, Vaage øvre. Skyld: 2 mark
Fra 1964: gnr. 184, bnr. 1