på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 88, Bergsætjeld lille, lnr. 202, Bergsætjeld lille. Skyld: 2 daler 3 ort 7 skilling
1874 delt i senere bnr. 2 og 3
1950: gnr. 46, Bersethjellen Lille, bnr. 3, Ødegård. Skyld: 2 mark 7 øre
Fra 1964: gnr. 105, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 305, bnr. 3

På 1600-tallet kalt Lensmannsgarden etter bondelensmann Knut Eriksson (s.d.)
På 17- og 1800-tallet kalt Lassegarden etter bruker Lasse Olsson (s.d.)