på Litle Bergsethjellen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 46, Bersethjellen Lille
Fra 1964: gnr. 105
Fra 2020: gnr. 305

Også kalt Litle Bergset og Litle Bergsetødegård på 16- og 1700-tallet
10.7.1901 tinglyst navneendringserklæring til Ødegård (samme navn som nabogården)