i Langadalen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Skrivemåter
Langadalen (vedtatt av kartverket 12.7.1995)
Langdalen (avslått av kartverket 12.7.1995)

Dal