i Pålgarden, Indre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 55, Lange Indre, bnr. 6, Paalsgaarden. Skyld: 3 mark 16 øre
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 314, bnr. 6