på bnr. 3, Ytre Horsgård, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 129, bnr. 3)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, Horsgårdsjøen
Senere utskilt som bnr. 3, Nerbøen