i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 8, 20 og 31
Fra 2020: under gnr. 314

Trolig utskilt fra senere bnr. 6, hvor en Knut var selveier fra 1667