på Haugen (bnr. 13), Indre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 55, Lange Indre, bnr. 13, Nilshaugen. Skyld: 65 øre
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 13
Fra 2020: gnr. 314, bnr. 13

Kalt Nilshaugen etter husmann på 1800-tallet
Til eiendommen hører også bnr. 21