i Gunnagarden, Indre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 97, Lange indre, lnr. 6, Lange indre. Skyld: 2 daler 1 ort 21 skilling
Bruket ble delt i 1859