på bnr. 1, Indre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 55, Lange Indre, bnr. 1, Olagården. Skyld: 4 mark 12 øre
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 314, bnr. 1

Kalt Olagarden