på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 46, bnr. 3
Fra 1964: gnr. 162, bnr. 3

Tunet ble flyttet ca. 1820