Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 122, bnr. 2)