i Oppegarden, Skjelbostad, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Skjelbostad, bnr. 3, Skjelbostad
Fra 1964: gnr. 104, bnr. 3