i Heimigard, Skeide, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Skeie, bnr. 3, Skeie. Skyld: 3 mark 79 øre
Fra 1964: gnr. 121, bnr. 3