på Ner-Holmem, Ytre Holmem, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 51, Holmem ytre, bnr. 3, Holmem ytre. Skyld: 3 mark 7 øre
Fra 1964: gnr. 167, bnr. 3