i Bortigard, Skeide, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 121, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 30, Skeie, bnr. 2, Skeie. Skyld: 3 mark 82 øre