i Einen, Ytre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 42, Herje ytre, bnr. 6, Einen. Skyld: 60 øre
Fra 1964: gnr. 158, bnr. 6