i Neregarden, Otterholm, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 111, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 20, Otterholm, bnr. 1, Otterholm. Skyld: 3 mark 5 øre