på bnr. 3, Ytre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 42, Herje ytre, bnr. 3, Herje ytre. Skyld: 2 mark 92 øre
Fra 1964: gnr. 158, bnr. 3