i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 118, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 27, Nedrebø, bnr. 2, Nedrebø. Skyld: 4 mark 88 øre (overstrøket og endret)