på Bøyna, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 21, Bøøen

Skrivemåter
Bøyna (vedtatt av kartverket 27.3.1992)
Beøya (avslått av kartverket 1976, «Navnet er ikke behandlet»)