i Lensmannsgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 6, Nedrebø, bnr. 3, Nedrebø. Skyld: 5 mark 13 øre
Fra 1964: gnr. 97, bnr. 3