i Hola, Aure, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Aure, bnr. 3, Aure. Skyld: 2 mark 23 øre (overstrøket og endret)