i Vågøy

Sivil tilhørighet
Eget tinglag og kommune i Romsdal
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Aukra prestegjeld, Vågøy sogn
Ved resolusjon av 22.9.1859 utskilt som Fræna prestegjeld

Skrivemåter
Waagøe-Otting (1724, matrikkel)
Waage Otting (1753, Romsdal skifteprotokoll 1752–61, fol. 176 a)

Også lensmannsdistrikt