på Ytre, Årset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1736: mnr. 124, Aarset. Bruk på 1 pund 16 merker
1950: gnr. 24, Aarset, bnr. 1, Aarset. Skyld: 4 mark 96 øre
Fra 1964: gnr. 126, bnr. 1