på Viste, Vågå

Matrikkel
Mnr. 80–82
Gnr. 83 og 84