på Årset, Veøy

Sivil tilhørighet
1724: Eresfjord tinglag
Fra 1838: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Aarset
Fra 1964: gnr. 126