på Ødegard, Åfarnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 159, bnr. 3 og 4