på Åfarnesbakken, Åfarnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 159, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 43, Aafarnes, bnr. 3, Aafarnes. Skyld: 1 mark 99 øre (overstrøket og endret)