på bnr. 1, Øver-Tornes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Tornes øvre, bnr. 1, Tornes øvre. Skyld: 2 mark 90 øre (overstrøket og endret)