på Nørdre, Vågøya, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Vaagøen, bnr. 1, Vaagøen nordre

Kalt Nordi garda («Nåri gara»)