på bnr. 43, Søre Bjørnsund, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass nordpå Neset, utskilt 14.10.1909 fra bnr. 2
1950: gnr. 2, Bjørnsund søndre, bnr. 43, Nespladsen. Skyld: 2 øre

Kalt Nilsplassen